Το γελάκι

Πάντα με απωθούσε η θέα προσώπων με μόνιμα καρφιτσωμένο ... ένα γελάκι.
Βρέχει,χιονίζει  αυτοί με γελάκι ... οι ζωές  τους δύσκολες και παιδεμένες  και όμως το γελάκι ..γελάκι..

Η ΓΕΡΟΣΥΚΙΑ

Ηταν μαδημένη ,στα τελευταία της  , σύντομα  θα την καίγαν στα τζάκια  την καημένη τη συκιά στην πλαγιά, ανάμεσα στα χαμόσπιτα.
Μάζευε όμως ακόμα τα παιδιά στα κλαδιά της.